Fontx.ir Logo

Free Download English & Farsi Fonts دانلود رایگان فونتهای فارسی و انگلیسی

  Name:  

CalgarySerial Xlight

      Size: 71.99kb     Format: TrueType     Downloaded: 0 time(s)
Dynamic CalgarySerial Xlight Font PreviewDownload
  Name:  

MCS Khaybar E I normal

      Size: 125.13kb     Format: TrueType     Downloaded: 0 time(s)
Dynamic MCS Khaybar E I normal  Font PreviewDownload
  Name:  

KOENG

      Size: 82.88kb     Format: TrueType     Downloaded: 1 time(s)
Dynamic KOENG    Font PreviewDownload
  Name:  

Mj Ojan Outline

      Size: 53.92kb     Format: TrueType     Downloaded: 19 time(s)
Dynamic Mj Ojan Outline Font PreviewDownload
  Name:  

Nastaliq

      Size: 1178kb     Format: TrueType     Downloaded: 0 time(s)
Dynamic Nastaliq Font PreviewDownload
  Name:  

Zelda Italic

      Size: 46.85kb     Format: TrueType     Downloaded: 0 time(s)
Dynamic Zelda Italic Font PreviewDownload
  Name:  

Digiface Regular

      Size: 40.38kb     Format: TrueType     Downloaded: 0 time(s)
Dynamic Digiface Regular Font PreviewDownload
  Name:  

Obloquy Solid (BRK)

      Size: 38.89kb     Format: TrueType     Downloaded: 0 time(s)
Dynamic Obloquy Solid (BRK) Font PreviewDownload
  Name:  

Walkway Oblique

      Size: 56.07kb     Format: TrueType     Downloaded: 0 time(s)
Dynamic Walkway Oblique Font PreviewDownload
  Name:  

OLDTYP 2

      Size: 115.08kb     Format: TrueType     Downloaded: 0 time(s)
Dynamic OLDTYP 2 Font PreviewDownload